Rozbor medu

Obsah vody - při vyšším obsahu vody v medu vyšším než 20% dochází k jeho zkvašení.

Elektrická konduktivita - tato hodnota nevypovídá nic o kvalitě medu. Určuje pouze jeho zařazení
do jednotlivých kategorii z hlediska obchodování (květový, smíšený, medovicový).

Obsah 5-hydroxymethylfurfuralu - tato hodnota je velmi podstatná pro kvalitu medu.
Sama tato sloučenina není škodlivá, ale čím vyšší je její naměřený obsah
v medu, tím hůře se s ním zacházelo při jeho skladování a plnění
do obalů. Tato hodnota se zvyšuje dlouhodobým zahříváním nebo přehříváním
medu. Spotřebitel to pozná především tím, že více než rok starý
květový „med“ je stále nádherně tekutý (nekrystalizuje, lidově “nezukernatí“).
Takový med je již tak poškozený (přehřátý), že mnoho hodnotných látek v něm
již nezbylo. Každý dobře zpracovaný med dříve nebo později zkrystalizuje.
Některé medy již za tři týdny po odebrání ze včelstva (např květový řepkový) a některé
později (medovicové, lidově “lesní“). Vyjimkou je akátový květový
med, který zvláštním poměrem glukózy a fruktózy někdy krystalizuje
až za dva roky. Je pro tuto vlastnost velmi ceněn.