Český med

Stále je patrný tlak některých dovozců a zpracovatelů medu ke změně legislativy a následně ke zmírnění požadavků
státní normy na jakost medu. V dnešní době lze vyrobit chemickou cestou jakýkoli potravinový produkt v takové kvalitě,
že nelze senzoricky zjistit jeho nepravost. Lze to pouze provést složitou a tudíž drahou chemickou analýzou.
Falšovatelé jsou samozřejmě vždy o krok napřed před dozorovými státními orgány.

Český svaz včelařů (ČSV) zavedl vlastní přísnější normu (ČSV 1/1999), které vyhoví pouze kvalitní med, med o který bylo v průběhu celého jeho zpracování řádně
pečováno a byl vyprodukován včelami na území České republiky.
Byla navržena a zaregistrována ochraná známka, kterou může být označen med vyhovující této normě.

Ochraná známka Český med

Med vyhovující této normě je skutečným lékem.

Kvalitní český med koupíte v obchodě od cca 180,-Kč/kg, ale spíše více.
Kvalitní český med koupíte ve včelařských prodejnách, v dobrých obchodech se zdravou výživou a
u dobrých včelařů. Poslední možnost vás vyjde i nejlevněji.

Každoročně pořádá Český svaz včelařů soutěž o nejlepší český med.
Med je podroben chemickému rozboru zda vyhovuje normě ČSV 1/1999
a potom je podroben senzorickému hodnocení porotou, dle kterého se potom celkově umístí.
Jednou jsem zaslal med také do soutěže a níže máte jak dopadl můj med

Rozbor medu Umístění v soutěži