Kalendárium březen

Co dělají včely nyní?

Když se oteplí na 10oC a více, tak je na včelařském stanovišti pilno. Včely intenzivně vyletují, nosí vodu a pyl.
Uklízejí úl po dlouhé zimě. Intenzita plodování se zvyšuje. Matka klade čím dál tím více vajíček. Líhnou se již první letošní včely.
Včely se začínají připravovat na jarní snůšku z ovocných stromů a řepky.

Příroda:

Rozkvétají vrby, olše, jilmy, které jsou jedny z prvních zdrojů pylu pro včely.
Potřebují ho pro výživu plodu nyní spoustu. Začíná se oteplovat. Denní teploty leckdy již dosahují 15-ti oC.
Tyto teploty včely využijí pro donášku zmíněného pylu a vody.

Práce včelaře:

Včelař se nyní také nenudí. Poslední přípravy včelařských pomůcek a úlů vrcholí. V dubnu je již bude velmi potřebovat.
Nyní včelař odhaduje včelstva, jak jsou na tom. Rozdělí je na silná (která donesou dostatek medu), střední (kterým se
bude muset více věnovat, aby donesla nějaký med) a slabá (u kterých je nutno zjednat nápravu, vyměnit matku apod).